Vegetable word in Thai

Here is the words of vegetable to called in Thai na ka :)


  Carrot

  แครอท (kaae-rôd)
  Eggplant
  มะเขือม่วง (má-kuuĕa mûuang)
  Broccoli
  บรอกโคลี (bròg-koh-lii)
  Tomato
  มะเขือเทศ (má-kuuĕa têd)
  Spring Onion
  ต้นหอม (dtôn hŏm)
  Cucumber
  แตงกวา (dtaeng-gà-waa)
  Enthusiastic
  กะหล่ำดอก (grà-dtue-rue-rón)
  Relaxed
  ผักกาดขาว (pàg-gàad-kăao)
  Ginger
  ขิง (kĭng)
  Mushroom
  เห็ด (hèd)

  Cabbage

  กะหล่ำปลี (gà-làm bplii)
  False pakchoi
  ผักกวางตุ้ง (pàg gwaang-dtûng)

   Garlic

   กระเทียม (grà-tiam)

   Holy Basil

   ใบกะเพรา (bai gà prao) 

   Sweet Basil

   ใบโหระพา (bai hŏh rá paa) 

   Lemon Basil

   ใบแมงลัก (bai maaeng-lák)
   Coriander
   ผักชี (pàg-chii)
   Lettuce
   ผักกาดหอม (pàg gàad hŏm)
   Bean sprouts
   ถั่วงอก (tùua ngôg)
   Celery
   ขึ้นฉ่าย (kuên chàai)
   Cornข้าวโพด (kâao-pôhd)
   Chile pepper
   พริกชี้ฟ้า (príg-chíi-fáa)
   Pumpkin
   ฟักทอง (fág-tong)

   Asparagus

   หน่อไม้ฝรั่ง (nòr mái fà-ràng)
   Cauliflower
   ดอกกะหล่ำ (dòg gà-làm)
   Morning glory
   ผักบุ้ง (pàg-bûng)
   Comments

   Leave a comment

   Shopping Cart

   Loading...